Doktorski program Slovenistika 2016/17

Iz Wikiverza
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje

Prva naloga na začetku študija je priprava individualnega študijskega programa – tega pripravita skupaj mentor in kandidat. V prvem letniku sta na literarni smeri študija dva skupna predmeta: Metodologija literarne vede (nosilec predmeta je red. prof. dr. Marko Juvan) in Teorija in praksa literarnega zgodovinopisja (nosilec predmeta je doc. dr. Aleksander Bjelčevič). Ker je kandidatov tudi letos premalo, se predmeta ne bosta izvajala v obliki predavanj in seminarjev, ampak v obliki konzultacij. Pri vsakem od obeh skupnih predmetov kandidat skupaj z mentorjem izbere enega predavatelja, ki ni nujno nosilec predmeta. Izbrani predavatelj, s katerim se kandidat dogovori za konzultacije, sestavi seznam izbrane študijske literature, ki predmet doktorskega študija (Metodologijo ter Teorijo in prakso) poveže s temo doktorske disertacije. Izvajalci predmeta Metodologija so (po abecedi) Aleksander Bjelčevič, Miran Hladnik, Marko Juvan, Boža Krakar Vogel, Urška Perenič, Mateja Pezdirc Bartol, Alojzija Zupan Sosič, Alenka Žbogar, predmeta Teorija in praksa pa Aleksander Bjelčevič, Miran Hladnik, Marko Juvan, Irena Novak Popov, Mateja Pezdirc Bartol. Pri vsakem od obeh predmetov kandidat z izbranim izvajalcem določi temo svoje seminarske naloge, v kateri smiselno uporabi določeno študijsko literaturo in jo aplicira na svojo doktorsko raziskavo.

Seminarsko nalogo zagovarja pred komisijo, ki jo sestavljajo mentor doktorske disertacije, nosilec predmeta in izbrani izvajalec predmeta. Ocena seminarske naloge in njenega zagovora je obenem ocena iz predmeta. Ocenjuje se opravil / ni opravil. Oceno v dokumentacijo kandidata vnese nosilec predmeta.