Alex Cousseau: Mamuti, velikani, vesoljci in moja sestrica (učna priprava)

Iz Wikiverza

UČNA PRIPRAVA - DIDAKTIKA KNJIŽEVNOSTI


Alex Cousseau: Mamuti, velikani, vesoljci in moja sestrica


Študentki: Maja Bergant, Ida Štimec

Študijsko leto: 2011/2012

Šola: OŠ Toneta Čufarja Ljubljana

Didaktik na PeF: dr. Milena Mileva Blažić

Mentorica na OŠ: Marina Doblekar, prof. razrednega pouka

Učni predmet: SLOVENŠČINA

Razred: 1. A

Datum: 17. 1. 2012

Zap. št. ure:

Učna tema: Obstoj

Učna enota: Alex Cousseau: Mamuti, velikani, vesoljci in moja sestrica

Učne oblike: frontalna, individualna

Učne metode: branje, pogovor, delo z besedilom

Učni cilji:

Učenci

 • spoznajo slikanico in znajo na kratko povzeti vsebino,
 • razumejo obstoj izmišljenih stvari in obstoj realnih stvari,
 • naštejejo, kdo vse sodeluje pri nastanku knjige.


Prostor: matična učilnica

Medpredmetne povezave: likovna vzgoja

Učni pripomočki: slike književnih oseb iz pravljic, magneti, vrečka, listi za risanje

Viri in literatura:

 1. Alex Cousseau, 2010: Mamuti, velikani, vesoljci in moja sestrica. Radovljica: Didakta.

[uredi]

POTEK UČNE URE:

Del ure in čas Učne oblike in pripomočki Učitelj/-ica Učenci
Uvodni del

10 min

Frontalna.

Slike književnih oseb iz pravljic, magneti, vrečka.

Pozdraviva učence in se jim predstaviva. Poveva, da če bi kdo rad med uro kaj povedal, naj dvigne roko. Ko zaslišijo zvok ropotulje naj se umirijo, zaprejo usta in pogledajo k nama.

Uvodna motivacija

Ena od naju pove nekaj o sebi: »Učenci, rada bi vam povedala nekaj o sebi. Že od malega zelo rada berem in zato me skozi življenje spremljajo različni pravljični junaki . Nekaj izmed njih jih imam danes s seboj. Kam so se skrili?«

Druga pove: »Tukaj, v vrečki so. Ali pogledamo, kdo nas bo prvi pozdravil?«

Ena od naju iz vrečke povleče eno sliko. Pokaževa jo učencem in vprašava, ali vedo kdo je na sliki. Npr. iz vrečke potegneva sliko Sovice Oke. Postaviva vprašanji:

 • »Kdo je na sliki?«
 • »Kako je naslov knjige, v kateri nastopa?«

Enako ponoviva tudi z ostalimi slikami, dokler ni vrečka prazna. Slike sproti z magneti pritrdiva na tablo. Učence vprašava, če je njim blizu še kateri od junakov, ki jim midve nimava s seboj.

Nato napeljeva pogovor na termin obstaja/ne obstaja.

Sprašujeva:

 • »Učenci, ali so ti junaki kdaj obstajali v realnem svetu?«
 • »Kdo jih je ustvaril?«
 • »Kje pa obstajajo, če ne v realnem svetu?«
 • »Kdo vse sodeluje pri nastajanju knjige?«
 • »Kako imenujemo človeka, ki piše pesmi?«
 • »Kdo vse pa lahko napiše knjigo?«


Napoved besedila

»Danes vam bova prebrali pravljico, ki opisuje obstoj pravljičnih likov v knjigi. Njen naslov je: Mamuti, velikani, vesoljci in moja sestrica. Napisal jo je Alex Cousseau, ilustrirala pa jo je Nathalie Choux."


Premor pred branjem

»Sedaj se umirite in dobro prisluhnite zgodbi.«

Sedijo v kotičku.

Poslušajo in odgovarjajo na najina vprašanja.»Da.«»Sova.«

»Sovica Oka.«


»Ne.«

»Pisatelj ali pisateljica.« »V pravljičnem svetu/v knjigi.« »Pisatelj, ilustrator in založnik.«

»Pesnik.«

»Vsak.«
Osrednji del.

25 min

Frontalna.

Slikanica.


Interpretativno branje

Dialoško prebereva besedilo. Ena kaže ilustracije, druga pa ima odprto knjigo proti sebi.Čustveni premor po branju

Nekaj trenutkov počakava, da si učenci uredijo vtise o prebranem.


Vprašanja za razumevanje


 • »Vam je bila zgodba všeč? Kaj pa ilustacije? Zakaj?«
 • »Ste si zapomnili, kdo vse nastopa v zgodbi?«
 • »Kam sta odšla mamut in njegov ata?«
 • »Ali sta odšla na sprehod v par ali mesto?«
 • »Kaj vse ste videli na ilustracijah?«


»Pa si še enkrat poglejmo kam sta odšla

Prelistamo slikanico in se osredotočimo na ilustracije.


 • »Kje v knjigi prvič opazimo vesoljca?«
 • »Kaj dela vesoljec v knjigi?«
 • »Ali odide domov?«
 • »Kakšno vesoljsko ladjo ima?«
 • »Kako si vi predstavljate vesoljsko ladjo?«


 • »Kako je velikan poimenovan v zgodbi?«
 • »Ali menite, da je zato narisan tako majhen?«
 • »Kaj se je zgodilo z njim v zgodbi?« • »Ali bi vi velikančku narisali ovco?«
 • »Kaj se zgodi na koncu z mamutom? Kaj si zaželi?«
 • »Si tudi vi želite brata ali sestro? Že imate kakšno/-ega?«
»Da/ne. Ker ...«

»Mamut (otrok), očka in mama mamuta, velikanček, vesoljci,ovce ...«

»Na sprehod.«

»V knjigo.«

»Mesto, travnik, gozd, ovce, palčke ...«
»Tam, ko jaha ovco in pozdravi mamuta.«

»Krade ovce velikančku.«

»Da.«

»Podobna je veliki skledi za juho.«


»Velikanček.«

»Da. To je otrok velikana.«

»Izgubil je ovce, ki mu jih je ukradel vesoljec. Mamut mu jih poskuša dobiti nazaj, a je prepozen (velikanček joka). Velikanček vpraša bralca, če mu lahko nariše ovco. Potem je vse odvisno od bralca (če mu bo narisal ovco, velikanček ne bo lačen).«


»Da/ne ...«

»Sestrico, pravo sestrico.«

»Da/ne ...«

Zaključni del.

10 min

Individualna.

Listi.

Poustvarjalne naloge

Učence pozoveva, da se usedejo na svoja mesta. Razdeliva jim liste. Na liste bodo risali svojega domišljijskega junaka, ki obstaja samo v njihovih glavah in ne v realnem svetu.


Ko vsi končajo, naredimo razstavo slik. Nekaj učencev lahko predstavi njihove junake.

Učenci rišejo.