2022/23

Iz Wikiverza

25. 11. 2022 1 Ž. Marinković: Razvoj metode za določevanje vitamina D3 v prehranskih dopolnilih (diplomsko delo)- Maja Koretič Urbanč, Tajda Klemen, Špela Makuc, Lena Grošelj

2. 12. 2022 2 J. Dular: Določanje kemijske potrebe po kisiku v odpadni vodi (diplomsko delo)- Anja Lavrih, Nejc Šercer, Tadej Perko, Zoe Jager.

2. 12. 2022 3 J. Belej: Odstranjevanje mikropolutantov iz odpadne vode z elekrokoagulacijo (diplomsko delo) - Nik Krelj, Melita Križan, Andraž Verce, Erik Korošec.

25. 11. 2022 4 L. Grižon: Vpliv črnega ogljika na okolje in zdravje ljudi (diplomsko delo) - Kristina Berglez, Ksenija Vidmar, Klara Smej, Maja Šeničar

2. 12. 2022 5 A. Hrvatič: Priprava hidrogelov za uporabo v biosenzoriki (diplomsko delo) - Anja Pergar, Ana Valenčič, Nika Hribernik, Janja Slovša

25. 11. 2022 6 A. Sajovic Žulovec: Kombiniran vpliv mikroplastike in nanodelcev na vodne organizme (diplomsko delo) - Špela Blaznik, Lora Štravs, Tjaša Jecl, Maša Kambič

6. 1. 2023 7 Jan van Eltern: Določevanje hlapnih komponent v medu (diplomsko delo) - Anja Švajger, Brina Bastič, Maruša Ščulija, Lara Štemberger

25. 11. 2022 8 E. Voda: Trdne faze vode (diplomsko delo) - Nives Krese, Špela Longar, Maja Marinković, Maša Pirnat

18. 11. 2022 9 Jernej Imperl: Vzpostavitev eksperimentalnega sistema na osnovi fotosinteznih barvil za spremljanje rasti vodnih mikroorganizmov v kokulturi (diplomsko delo) - Blaž Kos, David Urbančič, Dominik Kušar, Timotej Šuman

6. 1. 2023 10 T. Trček: Lastnosti galenskih pripravkov: prevodnost in pH (diplomsko delo) - Ana Fink, Kaja Alič, Nina Gorenc, Matic Longar

6. 1. 2023 11 M. Kuhar: Razvoj in validacija metode za določanje urolitina A (diplomsko delo) - Maruša Golob, Aljaž Kralj, Tadej Kranjc, Klara Titovšek

6. 1. 2023 12 Ž. Kobal: Komunalne čistilne naprave na občutljivih območjih Republike Slovenije (diplomsko delo) - Leja Tratar, Maja Gorenc, Eva Kobe, Lea Gregorn

18. 11. 2022 13 Slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije - Maja Deutsch, Neža Peternel, Petja Premrl, Pia Sotlar

16. 12. 2022 14 M. Nikolić: Pregled metod za določevanje vitaminov v prehranskih dopolnilih (diplomsko delo)- Adriana Kompare, Dea Kožuh, Maruša Butinar Gerjol, Živa Vrabac

16. 12. 2022 15 D. Hočevar : Merjenje temperature v industriji (diplomsko delo) - Maša Nuhanovič, Liam Manevski, Fehim Meškič, Tin Božič

16. 12. 2022 16 J. Škruba: Uporaba ogljikovih nanocevk v filtrih in membranah za tretiranje odpadnih vod (diplomska naloga) - David Kuhar, Anja Gruden, Olgica Gjorgieva, Pascal Plazar

16. 12. 2022 17 T. Jankovič: Kakovost zraka v šolah (diplomsko delo) - Doroteja Repinc, Maja Boštjančič, Neja Štojs, Nika Hrušovar

2. 12. 2022 18 F. Džeroski: Selektivne Michaelove adicije brez topil (diplomsko delo) - Dominik Dolinar, Sara Kotnik, Lara Krašna, Vid Zemljarič

13. 1. 2023 19 L. Stipanović: Določanje magnezija v prehranskih dopolnilih (diplomsko delo) - Janja Podlogar, Klara Zupanc, Sara Ažman, Tadeja Trdin

23. 12. 2022 20 B. Štular: Deževnica kot pomemben vir pitne vode (diplomsko delo) - Jaka Lamovšek, Jaka Pelc, Jan Emberšič, Črt Kastelc

23. 12. 2022 21 P. Vardijan: Rentgentska praškovna difrakcija vitaminskih in mineralnih preparatov (diplomsko delo)- Maruša Turk, Maja Bojanc, Tina Brulc, Jure Radovanovič

23. 12. 2022 22 M. Hozjan: Stabilnost hidroksimetilfurfurala v vodi in različnih organskih topilih ter njegova pretvorba do levulinske kisline (diplomsko delo) - Grega Lang, Taja Tavčar, Kristian Žitnik, Brina Đerković