Četrtna skupnost Vič

Iz Wikiverza

Seznam oseb iz Četrtne skupnosti Vič, ki verjetno ne bodo deležne enciklopedične obravnave in so bile zato izločene s Seznama osebnosti iz Četrtne skupnosti Vič, nastalega v okviru Magistrskega seminarja 2022/23.

Posestniki, gostilničarji in trgovci 19. stoletja[uredi]

Gašper Šušteršič, Anton Sluga, Gašper Marinko, Andrej Marinko, Ivan Pirnat, Jožef Lavrič, August Agnola, Franc Pavlič, Franc Gutnik, Alojzij Marn in Jozef Mrak (velečebelar).

Dobitniki zlatega znaka IJS[uredi]

Bojan Cestnik in Igor Kononenko (leta 1993), Borut Prestor, Mišo Šabovič in Breda Kegl (1995), Boštjan Zalar (1996), Janez Jaklič (1997), Matjaž Valant (1998), Barbara Hribar, Samo Korpar in Zlatko Matjačić (2000), Aleš Podgornik in Damir Vrančić (2001), Gregor Gunčar in Saša Prelovšek Komelj (2002), Vid Bobnar, Jure Demšar in Anton Kokalj (2003), Robert Dominko, Klemen Kočevar in Aleš Švigelj (2004), Marko Žnidarič in Jure Zupan (2005), Nina Daneu, Janez Krč in Danijel Svenšek (2006), Aleš Holobar in Katja Kristan (2007), Peter Korošec in Urh Černigoj (2008), Miha Založnik, Ilija Bizjak in Tina Pangršič (2009), Nataša Obermajer, Peter Trkman in Urban Bren (2010), Mitja Nemec, Petra Kocbek in Miha Ravnik (2011), Andrej Gams, Petra Božič in Jernej Mravlje (2012), Lev Vidmar, Jernej Jorgačevski in Marko Sedlaček (2013), Simon Čopar, Peter Gregorčič in Jure Ačimović (2014), Aljaž Gode in Erik Štrumbelj (2015), Ljupka Stojčevska Malbašić, Miha Grilc in Dejan Dovžan (2016), Luka Leskovec in Petra Galer (2017), Boris Brus, Tina Lebar in Zala Lenarčič (2018), Victor Vega-Mayoral in Primož Koželj (2019), Matjaž Gomilšek, Gregor Posnjak in Janja Vidmar (2020), Sara Drvarič Talian, Špela Zupančič in Martin Gjoreski (2021) ter Pavel Kos, Žiga Kos in Matija Gatalo (2022).

Padli borci in druge vojne žrtve[uredi]

Anton Artač, Franc Artač, Jelka Artač, Karel Avguštin, Andrej Ažman, Viktor Ažman, Lojze Bitežnik, Marjan Bizjan, Franc Bohelj, Stane Bohelj, Alojzij Bojt, Jospi Brčan, Janez Celarc, Peter Dobrajc, Avgust Dolničar, Anton Fefer, Nace Hajnšek, Alojzij Hirsch, Andrej Janežič, Stanislav Klinc, Anton Knez, Nada Kodelja, Franci Korenin, Vinko Košak, Joško Košir, Jernej Kozamernik, Ivan Kožuh, Peter Kresnik, Lovro Kroflič, Anton Lamovšek, Franc Lamovšek, Ivan Lukančič, Rado Luznar, Anton Mavsar, Ferdo Miklavc, France Miklavc, Vladimir Miklavc, Franja Novak, Franc Oblak, Herman Ogrinc, Alojz Panigac, Tatjana Paškulin, Avgust Peterca, Ivan Petrca, Jože Peterca, Albin Prebil, Anton Predalič, Bojan Primc, Ivko Ribnikar, Franc Rihar, Franc Rovšek st., Franc Rovšek ml., Anton Setnikar, Rihard Sever, Vinko Sever, Ivana Skodlar, Anton Sluga, Franc Snoj, Lado Snoj, Stane Snoj, Jože Svetlič, Rudolf Škravelj, Valentin Štefančič, Josip Štirn, Lojze Štrekelj, Miro Trampuž, France Velkovrh, Slavko Vovk, Vinko Vovk, Bogomir Vrhovec, Jakob Vrhovec, Anton Zadnikar, Ivan Zadnikar, Janez Zadnikar, Ivan Zajc, France Zibelnik, Alojz Žirovnik in Ivan Živec