"Popravljeni" Ivan Cankar

Iz Wikiverza
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje

Viktor Majdič: "Popravljeni" Ivan Cankar[uredi]

berilo, Ivan Cankar, osnovna šola, lektoriranje, slovenski jezik,


Povzetek članka[uredi]

Avtor članka kritizira spreminjane besedil Ivanca Cankarja v slovenskih berilih za osnovno šolo.

Analiza članka[uredi]

Učenci preko umetnostnih besedil drugače spoznavajo pomen in vrednost besed jezika, kakor preko pogovora in publicističnih besedil. Starejša besedila pa jim omogočajo vpogled v življenje takratnega časa. Ni vsako besedilo primerno za otroke razrednega pouka, saj so lahko nekatera besedila zaradi prezahtevnega besedišča oziroma obravnavane tematike zanje teže razumljiva. A s prevelikim spreminjanjem slogovnih, jezikovnih in vsebinskih prilagoditev, ki niso v nasprotju z jezikovnimi pravili, besedilu odvzame slogovno vrednost in posebnosti pisateljevega sloga. Tako je na primer z izpustitvijo vejice v Cankarjevem delu Moje življenje odpravljen premor: Šel sem dalje, po klancu nizdol...––– → Šel sem dalje po klancu ... kar spremeni dojemanje besedila, kot ga je hotel prikazati pisatelj. V besedilih lektorji in uredniki nekatere besede obravnavajo kot napake, ki jih je potrebno odpraviti, pri čemer so nedosledni. To lahko opazimo v drami Kralj na Betajnovi, ko je beseda okreniti se spremenjena v obrniti se. Hkrati pa te iste besede ne spreminjajo v delu Gospod stotnik, kar kaže na nedoslednost. Prav tako krnjenje delov povedi oziroma odstavkov spremeni dojemanje samega besedila, opuščanje delov besedil z religioznega področja pa otrokom brezpredmetno prikriva vprašanja o religiji, ki so del človeške kulture in vsakdana. Tako je na primer poved iz dela Moje življenje, ki jo je Cankar zapisal takole: Stopil sem iz zakristije na sončno cesto.... v slovenskih berilih zapisana takole: Stopil sem na sončno cesto ... Najdemo pa lahko še druge primere spremenjenega besedila, na primer, Nato sem legel v travo in sem molil, da bi umrl... —— —→ Nato sem legel v travo in želel, da bi umrl. — Ali nagnila se je k meni, vzdignila mi je obraz z obema rokama in videl sem jo, vso belo, kakor od milosti božj obžarjeno. — — → A nagnila se je k meni, vzdignila mi je obraz z obema rokama. Zadnja dva primera sprememb očitno kažeta na slogovno osiromašenje Cankarjevih del.

Zaključek[uredi]

Niso vsa besedila primerna za otroke nižjih razredov osnovne šole, zato naj se z njimi srečujejo, ko bodo dovolj zreli za razumevanje vsebine le-teh. Spreminjanje slogovnih, jezikovnih in vsebinskih delov besedil pa spreminja bralčevo dojemanje besedila in ustvarja drugačno predstavo o njem, kot je to želel avtor.


Vir[uredi]

http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?query='keywords%3divan+cankar+%C4%8Dlanek'&pageSize=20&page=4&URN=URN%3aNBN%3aSI%3aDOC-GZP096IN