Uporabnik:DoriaJanša

Iz Wikiverza
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje

NOVA PISARIJA = MOJA PISARIJA[uredi]

PISMENOST[uredi]

 • v zgodovini: slovnica, način pisanja, znanje
 • danes: znanje pisanja in branja (odvisno za katero pismenost gre)
 • civiliziranosti (nepismenost = sramota) - ali je res sramotno biti nepismen..danes in v zgodovini?
 • pismenost = sposobnost sprejemanja, razumevanja informacij in njihovega tvorjenja, posredovanJ
 • vsakdanja raba pismenosti: mobitel, sms, računalnik, internet, branje knjig in pisanje
 • napredek v tehnologiji, napredek v pismenosti - je res vse nujno samo in zgolj dobro?
 • ali je pismenost napredovala ali se je porazgubila s tehnologijo - NASTAJA NOV JEZIK?
 • cobiss, vidni in "nevidni" pisni izdelki
 • aktivno pišoči, pismeni - delež / tudi danes le delež ali je delež nepismenih ljudi manjši?


INFORMACIJSKA DRUŽBA[uredi]

= nadomestek industrijski družbi

 • je boljše imeti knjigo ali brati iz zaslona..ali računalnik lahko zamenja knjigo
 • kdaj bo knjiga izumrla
 • bo računalnik postal vir vsega..bomo nekoč pozabili kako se piše na roke?


WIKIJI[uredi]

 • lahko dostopne informacije
 • globalen enciklopedični pristop
 • brez ekonomskih razlogov: zgolj samoiniciativnost objavljati, pridobivati podatke
 • Wikimedijina spletišča zajemajo

spletno enciklopedijo Wikipedijo Wikivir (za stara besedila v javni lasti) Wikiknjige (za naše knjige in priročnike) Wikiverzo (za seminarje, projekte, predavanja) Zbirko (za slikovno gradivo) Wikislovar

 • včasih za preživetje jezika, status: Biblija, epska pesnitev, danes: kvaliteta člankov na Wikipediji
 • Wikiedija kot sredstvo merjenja "živosti" jezika
 • mesto spomina
 • vprašanje verodostojnosti, odgovorni in lastna presoja

WIKIJI IN ŠOLA[uredi]

=pedagoško orodje

 • omogoča večji pregled snovi
 • širi obzorja
 • velik izbor del, ki jih v roke ne bi mogli dobiti, ker so bodisi prestara in zaščitena, ali pa preveč poškodovana

AVTOR[uredi]

 • pozornost avtorju, besedilu, bralcu
 • ali bralec vse enako razume kot avtor
 • je napačno razumeti narobe ali avtor stremi k razmišljanju?

MOTIVACIJA ZA PISANJE[uredi]

 • "za narodov blagor"
 • etična problematika
 • vzrok, povod za pisanje
 • kakšno motivacijo imajo danes mladi?
 • ali sploh še kdo piše ali nihče..

IZBIRA JEZIKA

 • ob nagovarjanju različnih prejemnikov, različni (tuji in materni jezik) jeziki
 • znanje večih jezikov..dobro ali slabo
 • kaj pa kombinacije jezikov...vpliv germanizmov, anglizmov na naš jezik in na celoten svet
 • se brez znanja angleščine lahko uspe v svetu
 • je slovenščina sploh jezik primere za uspeh..bo Slovenščina izumrla

IZBIRA TEME[uredi]

 • čas številnih izbir, veliko število piscev, kaj je kvalitetno, pravilnost izbir
 • vseeno nekatera dela označena za pomembnejša
 • pišem kar me navdihuje
 • bom enako dobra v pisanju, č mi nekdo določi temo, kot če bi si jo izbrala sama?
 • lahko pišem na poziv? je to pravo pisanje?
 • biti radoveden = dobro za pisanje

VAJE V PISANJU[uredi]

 • PISANJE=učljiva veščina
 • pomembnost digitalizacije
 • lepota pisanja..ali je pomembna zgolj čitljivost ali mora biti tekst lepo napisan..
 • ali fantje pišejo grše po naravi?
 • zakaj nekateri ljudje pišejo zelo lepo brez vaje, drugi pa kracajo tudi če se trudijo?

USODA AVTORSTVA[uredi]

 • biti avtor nekoč pomenilo več kot danes
 • poseganje v besedilo in občutljivost avtorjev
 • neprilagojenost avtorjev na novejše koncepte avtorstva
 • AVTORSTVO DANES POMEMBNO ZARADI PRAVIC = DENAR


SOAVTORSTVO[uredi]

 • Wikipedija
 • več glav več ve, soustvarjanje (ki ga humanisti niso/nismo navajeni)
 • avtorski napuh ni dobrodošel
 • delimo znanje

OBJAVLJANJE[uredi]

 • včasih potrebna poznanstva, meceni, ... danes več ali manj dostopno vsakemu
 • postaviti besedilo na splet - podariti ga javnosti

MNOŽIČNI UM ALI PAMETNA MNOŽICA[uredi]

 • način organizacije znanja v informacijski družbi, korist za vsakega
 • skupnost znanja, znanje mora biti zastonj
 • Wikipedija = noodobna organiziranost vednosti
 • abecedne razporeditve - enciklopedije
 • množica v povezavi z ideologjami (fašizem, naizem,...)
 • množica kot negativna in pozitivna tvorba

AVTORSKE LICENCE[uredi]

 • tekst je intelektualna lastnina okrog katerega se oblikuje copyright
 • zakonodaja
 • creative commons
 • TEMELJIMO NA DENARJU - KDO BO KAJ ZASLUŽIL, enako pri glasbi - ni več ustvarjanja za zabavo in za delo...ustvarja se za denar

CREATIVE COMMONS[uredi]

 • ustvarjalna gmajna
 • iz svobodne kulture, Lawrence Lessig = utemeljitelj pojma
 • najprej tekste ponuja, šele potem pod katerimi pogoji
 • spremenljive licence
 • avtor besedila lahko prosi, da ga ob navedbi citiramo (nič dobičkonosnega)

COPY RIGHT[uredi]

 • ščit pred zlorabo, pred razmnoževanjem,...
 • ni upoštevana vedno
 • ni popolna začnita
 • spet temeljimo na denarju

BRALEC[uredi]

PROSTI DOSTOP[uredi]

 • šolanje
 • zunaj šolanja je prostodostopno zanje manj samoumevno
 • dostop do spleta, do informacij

ZALOŽBE[uredi]

 • bralec, njihov potrošnik in ne soustvarjalec
 • spletišče, Wikipedija - javna last

REPOZITORIJ[uredi]

 • arhiviranje diplom, magistrskih, doktoratov
 • mednarodni repozitorij DRYAD

VAROVANJE ZASEBNOSTI[uredi]

 • Slovenska zakonodaja, zakon o varovanju osebnih podatkov
 • javno ni enako skupno
 • prizadevanje za skupno in javno

KREDIBILNOST[uredi]

 • objavljanje brez uredniškega filtra in težave s kredibilnostjo
 • presojanje o verodostojnosti
 • zaupanje avtorjem

AKTIVIZEM[uredi]

 • aktivist = delujoč v gibanju, organizaciji
 • aktivizem v znanosti
 • socialna omrežja in aktivizem

AVTORSTVO[uredi]

 • inštitucije zavirajo avtorjem legitimiteto, pogosto zavirajo novosti
 • starejše gradivo naj bi že prestalo kritične presoje, torej zanesljivejše

STROKOVNO RECENZIRANJE[uredi]

 • selekcija kredibilnih od ne kredibilnih
 • recenzenti: uredniki časopisov, knjig, zbornikov,...
 • alternativa: javno recenziranje (open review, open peer review, anonimous peer review)
 • Anonimizacija - slepa in dvojno slepa recenzija

PRAVOPIS[uredi]

 • dvom v kredibilnost, če pisec ni pravopisno korekten

LOČILA, VELIKE ZAČETNICE IN DRUGO[uredi]

 • korektna uporaba vezaja, pomišljaja, dolgega pomišljaja, tako imenovanih črtic
 • narekovaji in dvopičje
 • tripičje ali tropičje ,... !!
 • Velika začetnica: naslovi v tabelah, kolonah, v alinejah zgolj, če sledi daljše besedilo
 • Kjer je bil osrednja figura moški : Kjer je bila osrednja figura moški (spol in osebek!)

DIGITALNA PISMENOST[uredi]

FORMATI BESEDIL[uredi]

 • txt pomeni golo besedilo
 • doc, docx, rtf, odt pomeni obogateno besedilo
 • htm ali html je spletno besedilo
 • pdf je natisljivo besedilo
 • besedila na wikijih, v repozitoriju spletišča Academia.edu in še kje nimajo končnic

BESEDILO V WIKIJIH, VAJE, SPOROČANJE POPRAVKOV IN KOMENTARJEV[uredi]

 • za odstavek pustimo eno vrsto prazno
 • enoto v seznamu na začetku vrstice napove zvezdica (*)
 • naslove obdamo z dvema enačajema ==xxxx== (podnaslove s tremi itd.)
 • ležeči tisk napravimo z dvema apostrofoma ’’xxxx’’, krepkega s tremi ’’’xxxx’’’
 • povezave napravimo z oglatimi oklepaji
 • v dveh zavitih oklepajih so predloge, Cobissovo številko vnesemo npr. s COBISS
 • oštevilčeni seznami se začenjajo z grabljicami (#)
 • v wikijih delujejo tudi ukazi za format html
 • Vaje: napotki za pisanje, objavljanje, urejanje
 • Sporočanje popravkov in komentarjev: pogovorna stran besedila, urejanje, znotraj besedila

NAVAJANJE[uredi]

 • spet gre za pravice posameznika
 • navajamo vire- da lahko poiščemo celoten članek, knjigo
 • da se lahko doatno izobrazimo v določeni smeri

ČEMU SPLOH CITIRAMO[uredi]

 • izraz natančnosti, poznavalstva
 • znamenje strokovnega pisanja
 • javna last: 50 let po avtorjevi smrti(80. leta 20. stoletja), danes 70 let
 • preverjanje virov danes dostopnejše, lažje
 • pravila
 • citiranje je znak spoštovanja do avtorja

PREPISOVANJE[uredi]

 • plagiat ali tuje uporabimo kot lastno, avtorsko
 • copia - obilje, blagostanje

TIPKANJE[uredi]

Bucek v Zagrebu - RADO MURNIK

Kdo sem?[uredi]

Doria Janša. 28.12.1997