Slovenska književnost 3, Slovenistika, I. stopnja, 3. letnik, poletni semester 2017/2018

Iz Wikiverza
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje

SLOVENSKA KNJIŽEVNOST 3: PRIPOVEDNA PROZA IN DRAMATIKA OD EKSPRESIONIZMA DO KONCA STOLETJA, prof. dr. Katja Mihurko Poniž (proza), asist. Rok Andres (dramatika)

(literarna besedila slovenskih avtorjev in avtoric, ki ustvarjajo v Avstriji in Italiji, so učna snov predmeta Literatura na stičišču, poezijo obravnavate v sklopu 30 ur pri doc. dr. Ani Toroš)

Predmet ima 45 ur predavanj in 45 ur seminarja ter 180 ur samostojnega dela, to je 9 ECTS.

Vsebina[uredi]

Pripovedna proza[uredi]

Učno snov obravnavamo v naslednjih tematskih sklopih:

 • Ekspresionistična kratka pripovedna proza: izbrana kratka pripovedna proza Majcen, Grum, Jarc, Kmet
 • Novelistika 30.let: P. Voranc, M. Kranjec, J. Kozak, V. Bartol, M. Mohorič, L. Mrzel
 • Novelistika 50. let in tematizacije NOB: Edvard Kocbek, Kosmač A., Hieng, V. Kavčič, B.Zupančič
 • Modernistični roman: D. Smole
 • Roman kot avtobiografija: L. Kovačič, M. Rožanc, N. Pirjevec
 • Generacijski roman: Jarc, Kreft
 • Kolektivni roman: J. Kozak, I. Pregelj, P. Voranc
 • Novelistika 60. in 70. let
 • Novelistika in kratka pripovedna proza 1980-2010
 • “Novi” meščanski roman: M. Mihelič, A. Hieng, D. Jančar, K. Marinčič
 • Antiutopični roman: ekskurz v tradicijo (J. Mencinger: Abadon), V. Bartol: Alamut, Berta Bojetu: Ptičja hiša
 • Reizem v romanu: R. Šeligo: Triptih Agate Schwarzkobler
 • Erotični roman: V. Zupan, M. Novak Kajzer, E. Budau
 • Istospolna ljubezen: (ekskurz v tradicijo: I. Mrak, F. Novšak), S. Tratnik, B. Mozetič
 • Zgodovinski roman (I. Pregelj, F.Bevk, P. Voranc, M. Malenšek, S. Vuga), roman-kronika (K. Kovič) [1]
 • Regionalizem in slovenski roman: M. Tomšič, F. Lainšček in urbana proza: B. Svit, V. Moederndorfer
 • Postmodernizem (Maja Novak, Igor Bratož, Andrej Blatnik)
 • Esej po drugi svetovni vojni

Dramatika[uredi]

 • Ekspresionistična dramatika: Jarc, Majcen, Grum, Leskovec, Remec
 • Tematizacije druge svetovne vojne: Mihelič, Kozak, Mrak, Božič
 • Poetična drama: Smole, Zajc, Strniša, Svetina
 • Hiengov španski ciklus in meščanska dramatika
 • Šeligovo magično gledališče
 • Ludizem: Jovanovič, Jesih
 • Politično v dramatiki 80. in 90. let: Jovanović, Jančar, Božič
 • Komedija: Moederndofer, Partljič
 • Avtorske poetike od 90. let naprej: M. Zupančič, D. Potočnjak, S. Semenič

Dnevnik obravnavane snovi (prof. dr. Katja Mihurko Poniž)[uredi]

1. predavanje in seminar (22.2.2018, 4 ure)

Značilnosti ekspresionizma; France Bevk: V kaverni Miran Jarc: Izgon iz raja, Ivan Pregelj: Berači, Katastrofa; Stanko Majcen: Kasija, Anton Leskovec: Kraljična Haris. Analiza in interpretacija enodejanke Ognjeni zmaj [2]

2. predavanje in seminar(1.3.2018; 4 ure)

Ekspresionistična kratka pripovedna proza - značilnosti in obravnava pripovednikov: Slavko Grum: Samomorilec (delo z besedilom), Ivan Pregelj: Matkova Tina, Miran Jarc: Razodetje v slepi sobi (delo z besedilom). Domača naloga: interpretacija besedila Marije Kmet: Simfonija

3. predavanje in seminar (7.3. 2018; 4 ure)

Novelistika 30. let Juš Kozak: Maske, Vladimir Bartol: Al araf, novelistika Milene Mohorič: Zgodbe iz tridesetih let. Delo z besedilom v seminarju: Maske: Očetova posmrtna [3]. Domača naloga: poročilo/refleksija ob branju: Vladimir Bartol: Izpoved doktorja Forcesina [4] in Milena Mohorič: Izpoved gospe Forcesinove [5].

4. predavanje in seminar (15.3.2018, 4 ure)

Ludvik Mrzel: Luči ob cesti, Vorančeva novelistika 30. let, delo z besedilom Zgodba svete noči, Kosmačeve predvojne novele. Domača naloga: povzetek Zadravčeve interpretacije Kranjčeve novele Na valovih Mure.

5. predavanje in seminar (22.3.2018, 4 ure)

Tematika druge svetovne vojne v kratki pripovedni prozi in novelah 50. in 60. let: Kosmač: Balada o trobenti in oblaku, Kocbek: Strah in pogum; Hieng: Usodni rob (Grob). Domača naloga: Vladimir Kavčič: Temne noči [6]

6. predavanje in seminar (29.3.2018, 4 ure)

modernistični roman: Dominik Smole: Črni dnevi, beli dan, delo z besedilom [7], roman kot avtobiografija. Domača naloga: interpretacija romana Ljubezen Marjana Rožanca

7. predavanje in seminar (5.4.2018, 4 ure)

novi meščanski roman: Mira Mihelič, Andrej Hieng, Drago Jančar, Katarina Marinčič, delo z besedilom [8]

8. predavanje in seminar (13.4.2018, 4 ure)

generacijski roman (Cankar, Jarc, Kreft), [9] kolektivni roman, utopični in antiutopični roman, delo z besedilom [10],, domača naloga: orientalizem v Bartolovem Alamutu

9. predavanje in seminar (18.4.2018, 4 ure)

reizem v romanu [11], erotični roman, delo z besedili [12], istospolna ljubezen v romanu do druge svetovne vojne [13], domača naloga: študij in povzetek članka dr. Alojzije Zupan Sosič [14]

10. predavanje in seminar (26.4.2018, 4 ure)

zgodovinski roman, kritični prikazi slovenskega dela druge svetovne vojne, regionalizem v slovenskem romanu [15]

11. predavanje in seminar (3.5.2018, 4 ure)

postmodernizem [16], esej po drugi svetovni vojni, domača naloga: preberite in komentirajte esej Aleša Debeljaka [17], ugotovite, katere značilnosti esejistične pisave so prepoznavne v tem eseju

Študijske obveznosti[uredi]

Sodelovanje na predavanjih, opravljene domače naloge, poročila o branju, pisni izpit.

Študijsko gradivo[uredi]

Literarna besedila: PROZA

 • Slavko Grum: Zbrano delo (Beli azil, Vrata, Deklica v pledu, Tju, Sveta noč, Zločin v predmestju), Dogodek v mestu Gogi
 • Marija Kmet: Helena
 • Miran Jarc: Ognjeni zmaj
 • Miran Jarc: Novo mesto
 • Ivan Pregelj: Katastrofa, Berači, Matkova Tina
 • Stanko Majcen: Apokalipsa, Kasija
 • France Bevk: V kaverni
 • Ivan Mrak: Obločnica, ki se rojeva
 • Anton Leskovec: Kraljična Haris
 • Kratka proza in novelistika od 1930 naprej
 • Juš Kozak: Maske
 • Juš Kozak: Šempeter
 • Prežihov Voranc: Doberdob
 • Vladimir Bartol: Al araf
 • Vladimir Bartol: Alamut
 • Milena Mohorič: Zgodbe iz tridesetih let
 • Ludvik Mrzel: Luči ob cesti
 • Miško Kranjec: Na valovih Mure, Kati Kustecova, Sreča na vasi, Hilarij Bogdanovič
 • Prežihov Voranc: Samorastniki (celotna zbirka), Dekle z mandolino
 • Ciril Kosmač: Sreča in kruh, Balada o trobenti in oblaku, Pomladni dan
 • Edvard Kocbek: Strah in pogum
 • Beg: slovenske novele petdesetih let (ur. Helga Glušič)
 • Dominik Smole: Črni dnevi, beli dan
 • Lojze Kovačič: Prišleki
 • Marjan Rožanc: Ljubezen
 • Nedeljka Pirjevec: Saga o kovčku
 • Mira Mihelič: April
 • Drago Jančar: Severni sij
 • Katarina Marinčič: Prikrita harmonija
 • Berta Bojetu: Filio ni doma
 • Rudi Šeligo: Triptih Agate Schwarzkobler
 • Vitomil Zupan: Menuet za kitaro (in petindvajset strelov)
 • Marjeta Novak Kajzer: Vila Michel
 • Marjan Tomšič: Zrno od fermentona ali Šavrinke
 • Feri Lainšček: Ločil bom peno od valov ali Muriša
 • Maja Novak: Cimre
 • Brina Svit: Con brio
 • Vinko Moederndorfer: Tek za rdečo hudičevko
 • Kajetan Kovič: Pot v Trento
 • Saša Vuga: Erazem Predjamski
 • Zorko Simčič: Človek na obeh straneh stene
 • Jože Snoj: Fuga v križu
 • Maja Novak: Cimre
 • Andrej Blatnik: Plamenice in solze
 • Mate Dolenc: Vampir z Gorjancev

LITERATURA:

Prosojnice, na predavanjih in v seminarjih obravnavana literarna besedila ter naslednja strokovna literatura:

 • Helga Glušič: Slovenska pripovedna proza v drugi polovici 20. stoletja. Ljubljana: SM, 2002.
 • Jože Pogačnik, Slovenska književnost IV, 1998.
 • Jože Pogačnik idr., 2001: Slovenska književnost III. Ljubljana: DZS.
 • Miran Štuhec:. Slovenska esejistika v drugi polovici dvajsetega stoletja. V Ljubljani: Slovenska matica, 2003. 356 str., portreti. ISBN 961-213-102-3. [COBISS.SI-ID 124331776]
 • Tomo Virk: Strah pred naivnostjo: Poetika postmodernistične proze. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2000.
 • Franc Zadravec: Slovenski roman 20. stoletja. Murska Sobota: Pomurska založba – Ljubljana: ZIFF, 1997.
 • Franc Zadravec, Slovenska književnost III, 1998.
 • Alojzija Zupan Sosič: Robovi mreže, robovi jaza. Maribor: Litera, 2006.
 • Slovenska književnost 1945–1965. Ljubljana: SM, 1967.