Slovenska književnost 3, Slovenistika, I. stopnja, 3. letnik, poletni semester 2017/2018

Iz Wikiverza
Skoči na: navigacija, iskanje

SLOVENSKA KNJIŽEVNOST 3: PRIPOVEDNA PROZA IN DRAMATIKA OD 1930 DO SODOBNOSTI, prof. dr. Katja Mihurko Poniž, asist. Rok Andres

Vsebina[uredi]

Pripovedna proza[uredi]

Učno snov obravnavamo v naslednjih tematskih sklopih:

 • Novelistika 30.let: P. Voranc, M. Kranjec, V. Bartol, M. Mohorič, J. Kozak
 • Kolektivni roman: J. Kozak, I. Preglej, P. Voranc
 • Generacijski roman Kreft, Jarc
 • Roman kot avtobiografija: Kovačič, M. Mihelič, M. Rožanc
 • Novelistika 50. let: A., Hieng, V. Kavčič, B.Zupančič
 • Tematizacije NOB: Kosmač, Edvard Kocbek, V. Zupan, M. Krese
 • Modernistični roman: D. Smole, R. Šeligo, S. Vuga
 • “Novi” meščanski roman: M. Mihelič, A. Hieng, D. Jančar, K. Marinčič
 • Antiutopični roman: ekskurz v tradicijo (J. Mencinger: Abadon), V. Bartol: Alamut, Berta Bojetu: Ptičja hiša
 • Erotična pripovedna proza: Zupan, Novak Kajzer,
 • Regionalizem in slovenska pripovedna proza: M. Tomšič, Feri Lainšček, Aleš Čar
 • Postmodernizem: Maja Novak, Igor Bratož, Andrej Blatnik
 • Urbana proza: B. Svit: Con brio, V. Moederndorfer
 • Problemi s spolom: ekskurz v tradicijo:I. Mrak, F.Novšak in S. Tratnik
 • Esej po drugi svetovni vojni

Dramatika[uredi]

 • Tematizacije druge svetovne vojne: Mihelič, Kozak, Mrak, Božič
 • Poetična drama: Smole, Zajc, Strniša, Svetina
 • Hiengov Španski ciklus in meščanska dramatika
 • Šeligovo magično gledališče
 • Ludizem: Jovanovič, Jesih
 • Politično v dramatiki 80. in 90. let: Jovanović, Jančar, Božič
 • Komedija: Moederndofer, Partljič
 • Avtorske poetike od 90. let naprej: M. Zupančič, D. Potočnjak, S. Semenič

Študijske obveznosti[uredi]

Sodelovanje na predavanjih, opravljene domače naloge, poročila o branju, pisni izpit.

Študijsko gradivo[uredi]

Prosojnice, na predavanjih in v seminarjih obravnavana literarna besedila ter naslednja strokovna literatura:

 • Silvija Borovnik: Književne študije: o vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 85). V Mariboru: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2012.
 • Helga Glušič: Slovenska pripovedna proza v drugi polovici 20. stoletja. Ljubljana: SM, 2002.
 • Jože Pogačnik, Slovenska književnost IV, 1998.
 • Jože Pogačnik idr., 2001: Slovenska književnost III. Ljubljana: DZS.
 • Miran Štuhec:. Slovenska esejistika v drugi polovici dvajsetega stoletja. V Ljubljani: Slovenska matica, 2003. 356 str., portreti. ISBN 961-213-102-3. [COBISS.SI-ID 124331776]
 • Franc Zadravec: Slovenski roman 20. stoletja. Murska Sobota: Pomurska založba – Ljubljana: ZIFF, 1997.
 • Alojzija Zupan Sosič: Robovi mreže, robovi jaza. Maribor: Litera, 2006.
 • Franc Zadravec, Slovenska književnost III, 1998.
 • Slovenska književnost, Leksikoni CZ, 1996.
 • Obdobja v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi – izbrana poglavja.
 • Slovenska književnost 1945–1965. Ljubljana: SM, 1967.
 • Slovenska književnost III. Ljubljana: DZS, 2001.