Slovenska književnost 2, Slovenistika, I. stopnja, 2. letnik, zimski in poletni semester 2017/2018

Iz Wikiverza
Skoči na: navigacija, iskanje

SLOVENSKA KNJIŽEVNOST II – PRIPOVEDNA PROZA IN DRAMATIKA V OBDOBJU REALIZMA, MODERNE IN EKSPRESIONIZMA, prof. dr. Katja Mihurko Poniž[uredi]

1. semester: REALIZEM[uredi]

 • Zgodovinski okvir dobe, kulturne ustanove, Temeljni pojmi za interpretacijo pripovedne proze
 • J. Trdina (Pripovedka od Glasan-boga), J. Turnograjska (Rožmanova Lenčica), F. Levstik (Martin Krpan), pripovedna proza vajevcev
 • Disonantna pripovedna struktura v pripovedni prozi: S. Jenko (Jeprški učitelj, Tilka), J. Stritar (Zorin), J. Jurčič (Lepa Vida), M. Nadlišek Bartol: Fatamorgana, M.Pugelj (Mali ljudje),
 • Folklorno izročilo: Trdina, Jurčič, Pripoved kot zasnutek psihograma: Trdinovi obrazi, Jurčičeve značajevke
 • Meščansko aktivistična pripovedna proza: J. Jurčič Deseti brat, J. Kersnik: Na Žerinjah. I. Tavčar: Ivan Slavelj
 • Meščanska proza z osrednjim ženskim likom: Luiza Pesjak: Beatin dnevnik, Pavlina Pajk: Slučaji usode
 • Družbenokritična realistična proza: Janko Kersnik: Ciklamen, Agitator
 • Pripovedne značilnosti realistične proze: karakterizacija, polpremi govor
 • Kriza meščanskega zakona, meščanstvo kot družbeni razred in njegova ideologija, Kersnik: Jara gospod, Govekar: V krvi
 • Razpravljanje o realizmu v literarnih programih in feljtonih: Celestin, Kersnik, Mahnič
 • Polliterarni žanri: feljton: Kersnik, Stritar; potopis F. Levec: Lepi dnevi v Italiji, L. Pesjak: Popotne slike
 • Pripovedna proza z vaško tematiko v obdobju realizma in moderne: Izbrana kratka pripovedna proza J. Kersnika, I. Tavčarja

2. semester: MODERNA IN EKSPRESIONIZEM[uredi]

 • Cankarjeva kratka pripovedna proza
 • Pripoved o novi ženski: izbrana kratka pripovedna proza M. Nadlišek Bartol, Z. Kveder, M. Kmet
 • Roman v obdobju moderne: Cankar, Kveder, Kraigher, Izidor Cankar
 • Dramatika v obdobju moderne: Cankar, Kveder, Kraigher
 • Zgodovinske značilnosti po letu 1918
 • Dramatika v dvajsetih letih: Župančič, Novačan, Jarc, Majcen, Grum, Leskovec, Remec
 • Ekspresionistična kratka pripovedna proza: izbrana kratka pripovedna proza Majcen, Grum, Jarc, Kmet

Domače naloge[uredi]


Študijske obveznosti[uredi]

Sodelovanje na predavanjih, domače naloge ali kolokvij, pisni izpit.

Seznam literarnih del za izpit[uredi]

 • PROZA
 • F. Levstik: Popotovanje od Litije do Čateža
 • J. Trdina:
 • Arov in Zman
 • Bajke in povesti o Gorjancih
 • Josipina Turnograjska:
 • Nedolžnost in sila
 • Rožmanova Lenčica
 • S. Jenko:
 • Tilka
 • Jeprški učitelj
 • J. Jurčič:
 • Deseti brat
 • Lepa Vida
 • Doktor Zober
 • Rokovnjači
 • Ivan Tavčar:
 • Ivan Slavelj
 • Mrtva srca
 • Visoška kronika
 • Med gorami
 • Luiza Pesjak:
 • Beatin dnevnik
 • Janko Kersnik:
 • Ciklamen
 • Agitator
 • Jara gospoda
 • Kmetske slike
 • F. Celestin: Naše obzorje
 • P. Pajk: Slučaji usode
 • F. Govekar: V krvi
 • I. Cankar:
 • Vinjete
 • Ob zori
 • Hiša Marije Pomočnice
 • Gospa Judit
 • Tujci
 • Zofka Kveder
 • Misterij žene
 • Zbrano delo – 3. knjiga
 • Njeno življenje
 • L. Kraigher: Kontrolor Škrobar
 • I. Cankar: S poti
 • A. Novačan: Naša vas
 • M. Pugelj
 • Mali ljudje
 • DRAMATIKA
 • Jurčič- Levstik: Tugomer
 • Josip Ogrinec: V Ljubljano jo dajmo
 • Stritar: Logarjevi
 • Vošnjak: Lepa Vida, Premogar
 • Cankar – vse drame
 • L. Kraigher: Školjka
 • Novačan: Herman Celjski, Veleja
 • Župančič: Veronika Deseniška

Študijsko gradivo[uredi]

Prosojnice in naslednja strokovna dela[uredi]

 • J. Pogačnik: Slovenska književnost I., 1998.
 • A. Slodnjak: Zgodovina slovenskega slovstva II, III, IV, 1961-63.
 • J. Mahnič: Zgodovina slovenskega slovstva V, 1964.
 • F. Zadravec: Slovenska književnost II., 1998.
 • J. Kos: Primerjalna zgodovina slovenske literature, 1987
 • F. Koblar: Slovenska dramatika I-II, 1972
 • Slovenska književnost, Leksikoni CZ, 1996
 • Obdobja v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi – izbrana poglavja.
 • M. Hladnik, Trivialna literatura, 1983
 • M. Juvan, Intertekstualnost, 2000.
 • J. Koruza: Slovenska dramatika od začetkov do sodobnosti, 1997.
 • G. Kocijan: Kratka pripovedna proza od Trdine do Kersnika, 1983.
 • M. Kmecl: Rojstvo slovenskega romana, 1981.