Mladosti.

Iz Wikiverza
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje

Čeprav si zgodaj mi pelina dala,
čeprav zarana si me goljufala,
čeprav si grenko mi spoznanje dala,
mladost ti moja, tebi hvala, hvala!
V prevarah tvojih nada je ostala,
v spoznanju novih sem resnic iskala,
v prevari nove cilje sem kovala,
s pelinom sladek si napoj mi dala.

Za vse, mladost ti moja, hvala hvala!
Zdaj, ko ni več viharjev v duši moji,
ko ni več zarje v mojem hrepenenju,
ko ni pelina več v mojem trpljenju,
zdaj vem, mladost, da tvoji težki boji:
prevare, sanje, up in hrepenenje,
so tiste svetle bajke, ki življenje,
od davno jih pričara v pozni uri...


Analiza[uredi]

Lirski subjekt je pesnica sama. Pesem je izpovedna, saj nam predstavi svoja čustva in občutke, ki jih goji do mladosti in časa ter dogodkov, ki jih je v svoji mladosti preživela. Pesem je najverjetneje napisala v zrelejšem obdobju svojega življenja, kar lahko razberemo iz druge kitice, predvsem iz zadnjih besed zadnje vrstice – pozna ura. Pesnica se zahvaljuje mladosti, da jo je seznanila z vsemi slabimi stvarmi, ki jih prinaša življenje, saj se je le tako lahko z njimi spopadala in iskala nove rešitve, kovala nove cilje. Zahvali se ji, da ji je pokazala te slabe strani življenja, saj je v prevarah našla upanje, v grenkih spoznanjih upanje, v goljufijah pa nove resnice. Šele sedaj, ko je starejša se zaveda, kako lepa je bila mladost in kaj vse ji je s tem, ko ji je že takrat pokazala tudi slabe stvari v življenju, dala. Sedaj se tudi zaveda, da so vse težke stvari v življenju v bistvu svetle točke, saj s seboj prinašajo sanje, upanje in hrepenenje. Pesem lahko na mnogih področjih primerjamo s Prešernovimi, tako na vsebinski ravni kot tudi glede zgradbe. Zelo podobno je besedišče, saj pri obeh najdemo besede kot so: pelin, zarana, težki boji, up idr. Podobnosti lahko najdemo tudi v sporočilu pesmi, da je kljub prevaram mladost vrednota, ko mladost mine, ni več hrepenenja, sanj, upanja.

Zgradba[uredi]

Pesem je razdeljena na dve kitici, ki sta tudi vsebinsko ločeni, v prvi govori o tem, kaj ji je mladost dala, kako jo je goljufala in jo pripeljala do grenkega spoznanja, v drugi pa kako je, ko ni več mlada, ko ne hrepeni več in ko je spoznala, da so vse prevare bile pomembne točke v njenem življenju. Rima je v prvi kitici aaaaaaaa, v drugi kitici pa je abccbdde. Verzi so v obeh kiticah enajstzložni, stopica pa je v večini verzov peterostopični jamb. Tudi po zgradbi lahko pesem primerjamo s Prešernovimi, saj je verz, tako pri Veri kot tudi pri Prešernu, italijanski enajsterec. Podobna so tudi nekatera pesniška sredstva, kot je na primer nagovor: Za vse, mladost ti moja, hvala, hvala!


Metrična shema:

Če-prav si zgo-daj mi pe-li-na da-la
U – | U – | U – | U – | U – | U

V pesmi zasledimo tudi ponavljanje – hvala, hvala!, personifikacijo – mladost ji je dala, okrasni pridevek – sladek napoj, nove cilje, težki boji, pozni uri.