Metodologija literarnega raziskovanja, Slovenistika - Literarne vede, 2. stopnja, 2011/12

Iz Wikiverza

Metodologija literarnega raziskovanja, Aleš Vaupotič (vaje)

←Nazaj na Slovensko vikiverzo

Seminarji:

12-15 strani, 30 vrstic s po 60 znaki.

Citiranje tipa „MLA“.


Tekoče oštevilčene opombe so za glavnim besedilom. Vanje ne vključujemo bibliografskih navedb.

Citati v besedilu so označeni z narekovaji, izpusti iz njih in prilagoditve pa z oglatimi oklepaji. Daljši citati (več kot 5 vrst) so izločeni v samostojne odstavke. Vir citata je označen v oklepaju na koncu citata. Kadar avtorja citata navedemo v sobesedilu, v oklepaju na koncu citata zapišemo samo strani: (42–48). Kadar je avtor citata imenovan v oklepaju, med avtorjem in stranjo ni ločila: (Pirjevec 42–48). Več enot istega avtorja označimo s skrajšanim naslovom v oklepaju: (Pirjevec, Strukturalna 42–48).

V bibliografiji na koncu članka so podatki izpisani po standardih MLA:

- za samostojne knjižne izdaje (monografije, zbornike):

Pirjevec, Dušan. Strukturalna poetika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981. (Literarni leksikon 12).

- za članke v periodičnih publikacijah (torej: „letnik.številka (leto): strani.“):

Kos, Janko. »Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca.« Primerjalna književnost 21.1 (1998): 1–20.

- za prispevke v zbornikih:

Novak, Boris A. »Odmevi trubadurskega kulta ljubezni pri Prešernu.« France Prešeren – kultura – Evropa. Ur. Jože Faganel in Darko Dolinar. Ljubljana: Založba ZRC, 2002. 15–47.


Seminar oddajte v obliki digitalne datoteke - navodila so na naslovu http://www.ung.si/~avaupotic/ - in natisnjenega.


de Saussure, Ferdinand. Predavanja iz splošnega jezikoslovja. Ljubljana : ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 1997.
Derrida, Jacques. Izbrani spisi. Ljubljana: ŠOU, 1994.
Derrida, Jacques. "Struktura znak in igra v diskurzu humanističnih znanosti." Literatura 6.24-25 (1993): 63-80.
Foucault, Michel. Arheologija vednosti. Ljubljana: SH – Zavod za založniško dejavnost, 2001.
Foucault, Michel. Nadzorovanje in kaznovanje: nastanek zapora. Ljubljana: Delavska enotnost, 1984.


Nazaj na Slovensko vikiverzo