Errata in dopolnila k člankoma Zgodbe Prešernovih rokopisov in Nova prešerniana

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Miran Hladnik: Zgodbe Prešernovih rokopisov. Slavistična revija 64/2 (2016). 217–39.

Miran Hladnik, Luka Zibelnik, Jana Kolar, Aleksander Bjelčevič: Nova prešerniana. Slavistična revija 64/2 (2016). 241–68.

  • Str. 228. 44 Pisma v Zbranem delu ni, morda je to pismo v NUK Ms 987. > Pismo je v Zbranem delu, 2 brez podatkov o lokaciji natisnjeno v opombah na str. 324.
  • Str. 230 in 231 Rokopis je zdaj menda v Švici. > Rokopis je zdaj v rokah vnuka Mire Hubad Matije Ogrina.
  • Str. 231. Kako je dokument prišel v Slančevo last, se ne ve. > V članku o politiku Karlu Slancu v SBL piše Dušan Kermauner, "S-eva ostalina je baje prešla k njegovemu bratu v Litijo, kjer jo je domnevno uničil okupator." V biogafiji Ernestine Jelovšek je podatek, da ji je Karel Slanc pomagal v težki ekonomski situaciji na Dunaju v 1870. letih. Zelo verjetno so Prešernovi rokopisi v last Slančeve družine prišli kot Ernestinina zahvala za pomoč.
  • Str. 234. Pod Sliko 1 manjka podatek, da se izvod Poezij s ponarejenim posvetilom nahaja v Knjižnici oddelkov za slavistiko in slovenistiko pri OHK v Ljubljani (sign. L.A I 616), pod Sliko 2 pa podatek, da je posvetilo Luizi Crobathovi v izvodu Poezij, ki ga hrani Slovanska knjižnica, Mestna knjižnica Ljubljana (sign. 6K RA C 22 a). Za opozorilo hvala Juretu Primožiču.
  • Str. 245. Evgen Favetti, rojen v vasi Škrilje. Danes so to Skrilje, le občasno so bile Škrilje. V svojem diplomskem delu Oblikovanje primorske domačije (2011) Marko Rovtar, sin sedanjega lastnika Favettijevega dvorca v Skriljah, predstavi obnovo dvorca; mentor diplomskega dela je Oskar Kogoj.